VÍTÁME VÁS  NA  STRÁNCE  NAŠÍ  SPOLEČNOSTI 
EXPOZICE s.r.o. - logo společnosti

E X P O Z I C E   s.r.o.

Telefonujte:
Tel.:+420 545 215 642,     Tel./fax: +420 545 215 643
bod
Pište:
EXPOZICE, POST BOX 751, 663 51 Brno
 
Sídlo: Lidická 44
e-mail: expozice@bartusek.cz

Zabýváme se
oceňováním nemovitostí a podniků

V á ž e n í   p ř á t e l é
F i r m a    E x p o z i c e   n a b í z í :
 
bod   zpracování znaleckých posudků dle Zákona o oceňování majetku a vyhlášek Ministerstva financí ČR
bod   zpracování znaleckých posudků v oboru oceňování nemovitostí pro poskytnutí úvěrů stavebními spořitelnami a ostatními bankovními domy
bod   zpracování znaleckých posudků v oboru oceňování nemovitostí v úrovni cen obvyklých např. pro pozůstalostní řízení ap. Posudky jsou zpracovány soudním znalcem v oboru ekonomika a stavebnictví a pracovníkem s certifikací dle EN 45013

 

Nemovitost
 
P r o v e d e m e :
 
bod úřední ocenění majetku
bod ocenění nemovitostí
bod ocenění věcných břemen 
 

JSME PŘESVĚDČENI, ŽE JSME SCHOPNI SPLNIT I VAŠE NÁROČNÉ POŽADAVKY.
 
N A P I Š T E   N Á M !
 
EXPOZICE s.r.o. - logo společnosti
EXPOZICE, POST BOX 751, 663 51 Brno
 
Tel.:+420 545 215 642,     Tel./fax: +420 545 215 643